e-shop zdarma e-shop zdarma
Hlavní stránkaKošík a objednávkaO násReklamační řádJak nakupovatObchodní podmínkyKontakt
Kategorie
e-shop zdarma CD, DVD
e-shop zdarma Hudba
e-shop zdarma Literatura
e-shop zdarma Mapy
e-shop zdarma Nášivky
e-shop zdarma Odznaky
e-shop zdarma Různé
e-shop zdarma Samolepky
e-shop zdarma Sklo a porcelán
e-shop zdarma Sportovní potřeby
e-shop zdarma Tabulky SPZ
e-shop zdarma Trička
e-shop zdarma Vlajky
e-shop zdarma ZdravíReklama:
e-shop zdarma

Reklamační řád:

 

REKLAMACE
Tento reklamační řád se vztahuje na zboží nakoupené na: http://obchdmoravan.eshop-zdarma.cz/
Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu.
Veškeré reklamace řeší
obchodmoravan@seznam.cz jakožto provozovatel .

Reklamační místo:
Reklamace výrobků se uplatňuje u provozovatele.

 

I. Obecné podmínky reklamace
1. Povinnosti kupujícího
Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.
Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:
a) Na e-mailovou adresu provozovatele
obchodmoravan@seznam.cz

 

 b) Poštou na adresu provozovatele.
c) Řešit s provozovatelem.
Kupující je povinen uvést:
a) Číslo objednávky (je zasíláno s potvrzením objednávky v e-mailu, nebo uvedeno ve výpisu objednávek)
b) Co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů
c) Doložit doklad o vlastnictví zboží (přikládána faktura,slouží zároveň jako dodací list)
2. Povinnosti prodávajícího
Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

II. Reklamace, uplatněná v záruční době
1. Všeobecná ustanovení
Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.
Ke každému zboží je přikládána faktura , která může sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen (závislé na výrobci). Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem faktury. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.
Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) , je povinen podat ihned (nejpozději do 48 hodin) písemně zprávu (el.poštou) adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.
2. Záruční podmínky
a) Délka záruky je (mimo jiné) uvedena na záručním listu. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. V případě výměny se záruční doba se neprodlužuje. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno datum výměny. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto dodacího listu.

b) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
- poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí, viz dopravní informace),
- porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou,
- neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,
- zboží bylo poškozeno živly,
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci,
- zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN
3. Reklamační podmínky
Reklamace vyřizuje 
obchodmoravan@seznam.cz
Tento reklamační řád nabývá účinnost 12.února 2014
Změny reklamačního řádu vyhrazeny.9272 návštěvníků


Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!