e-shop zdarma e-shop zdarma
Hlavní stránkaKošík a objednávkaO násReklamační řádJak nakupovatObchodní podmínkyKontakt
Kategorie
e-shop zdarma CD, DVD
e-shop zdarma Hudba
e-shop zdarma Literatura
e-shop zdarma Mapy
e-shop zdarma Nášivky
e-shop zdarma Odznaky
e-shop zdarma Různé
e-shop zdarma Samolepky
e-shop zdarma Sklo a porcelán
e-shop zdarma Sportovní potřeby
e-shop zdarma Tabulky SPZ
e-shop zdarma Trička
e-shop zdarma Vlajky
e-shop zdarma ZdravíReklama:
e-shop zdarma

Obchodní podmínky:

 

I. Úvodní ustanovení

 

 • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě   Obchod Moravan, provozovatelem je Zdeněk Zbožínek , IČO:02627116 . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

 

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny Obchod Moravan jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých registračním formulářem předepsaných údajů a náležitostí a odsouhlasení obsahu objednávky.

 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři (jako adresa zákazníka, popřípadě dodací adresa).

 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího - pod podmínkou zaplacení kupní ceny - jeho převzetím.

  • Vyplněním registračního formuláře či odesláním závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 

III. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

 

 • Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží, které je na skladě, expedováno nejpozději třetí pracovní den po obdržení objednávky (při objednávce na dobírku) nebo platby (při platbě převodem).

 • V případě objednávek ze zahraničí může vzhledem na nutnost určení poštovného a celní odbavení zásilek dojít k prodloužení expediční lhůty o další dva až tři dny.

 • Obchod Moravan si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není momentálně na skladě, nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě je zákazník vždy informován e-mailem, telefonicky popř. zprávou SMS.

 • V akutních případech (např. zboží je určeno jako dárek, nebo je třeba ho doručit před odjezdem na dovolenou) zákazník může požádat o zrychlené vyřízení objednávky. Tuto žádost nejlépe vyplnit do „Poznámky“ před dokončením objednávky. Zboží bude odesláno Obchodním balíkem České pošty s doručením do 24 hodin (následující pracovní den po dni odeslání po celé ČR). K standardnímu poštovnému za tuto službu může být účtován příplatek 50,- Kč.

 • Pokud část objednaného zboží není momentálně skladem, celá objednávka je pozastavena a zákazník informován emailem o přibližném možném termínu odeslání celé objednávky. Popřípadě dojde k dohodě (nejlépe emailem) o rozdělení objednávky a odeslání více zásilek. Poštovné se v takovémto případě řeší individuálně dle konkrétních hodnot objednaného zboží.

 • Platební podmínky a popis jednotlivých druhů plateb je specifikován rovněž na stránce platby, poštovné a balné.

 

IV. Nedoručené zásilky

 

 • Pokud se zásilka vrátí jako nedoručená bez našeho zavinění (pošta adresáta nenašla, nevyrozuměla o uložení zásilky, zákazník zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, ap.), odešleme zákazníkovi zprávu e-mailem s žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit. Odpověď na tuto výzvu očekáváme v termínu do 7 dnů od odeslání zprávy.

 • Jestliže nás zákazník požádá o opětovné odeslání zásilky, bude k celkové ceně zásilky znova připočítáno balné a poštovné (v případě objednávky bez předchozího poštovného bude tentokráte zaúčtován.)

 • Pokud zákazník na naši výzvu v navrženém termínu neodpoví, objednávku stornujeme. Zákazníka na storno objednávky upozorníme emailem.

 

V. Reklamace

 

 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem platným v České republice.

 • Reklamační řád internetového obchodu je k nahlédnutí v kapitole „Reklamační Řád“

 

VI. Závěrečná ustanovení

 

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

 • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně poštovného a balného) uvedenou na stránkách internetové prodejny, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

 • Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

 

Osobní data (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, číslo účtu, jméno firmy, IČ, DIČ), která jsou nezbytnou součástí objednávky a byla vyplněna během registrace, jsou považována za důvěrné a jsou chráněna proti zneužití. Tyto údaje o zákaznících nejsou sdělovány třetím osobám, vyjma těch, které jsou podstatné pro doručení objednávky Českou poštou (jméno, příjmení a adresa).

 

Prohlášení kupujícího:

Vyplněním e-mailové adresy vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů. Veškerá osobní data podléhají nové směrnici GDPR, jsou zabezpečená a na požádání k nahlédnutí.

 9272 návštěvníků


Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!